ONLINE BETTING

UFABET เว็บแทงบอล

UFABET เว็บแทงบอลUFABET เว็บแทงบอล อ่านราคาบอล ยังไงให้เข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อย

UFABET เว็บแทงบอล ราคาบอล เรื่องควรรู้ก่อนการลงมือเล่นพนันบอล UFABET ถ้าหากท่านไม่มีความรู้ในเรื่องของราคาบอลเลยท่านก็คงจะลองเล่นพนันบอลไม่ได้เลยล่ะ เพราะเรื่องราคาบอลถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรศึกษาเป็นอย่างมาก วันนี้ เราจะพาท่านมารู้จักกับการอ่านราคาบอล แต่ละประเภทกันว่า เขาใช้กันยังไงและมีความแตกต่างกันอย่างไร ในราคาบอลแต่ละประเภท

ประเภทของราคา UFABET เว็บแทงบอล ที่ควรทราบ

0 หรือ เรียกอีกอย่างว่า “ ต่อเสมอ ”

ทีมต่อ

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , เสมอ นั่นคือ จะถือว่าเจ๊ากันไป , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

ทีมรอง

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันไปเต็ม ๆ , เสมอ นั่นคือ จะถือว่าเจ๊ากันไป , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

0 – 0.5 หรือเรียกอีกอย่างว่า “ ต่อ ป.ป ”

ทีมต่อ

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , เสมอ นั่นคือ เสียเงินครึ่งหนึ่ง , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

ทีมรอง

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันไปเต็ม ๆ , เสมอ นั่นคือ ได้เงินครึ่งหนึ่ง , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

0.5 หรือ เรียกอีกอย่างว่า “ ครึ่งลูก ”

ทีมต่อ

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , เสมอ นั่นคือ เสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

ทีมรอง

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันไปเต็ม ๆ , เสมอ นั่นคือ ได้เงินเดิมพันเต็ม , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

0.5-1 หรือ เรียกอีกอย่างว่า “ ต่อครึ่งควบลูก ”

ทีมต่อ

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ 2 ลูก นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , ชนะ 1 ลูก นั่นคือ ได้เงินครึ่งหนึ่ง , เสมอ นั่นคือ เสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

ทีมรอง

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , เสมอ นั่นคือ เสียเงินครึ่งหนึ่ง , แพ้ 2 ลูก นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ 1 ลูก นั่นคือ เสียเงินเดิมพันเต็ม

1.0 หรือ เรียก UFABET เว็บแทงบอล อีกอย่างว่า “ ต่อหนึ่งลูก ”

ทีมต่อ

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ 2 ลูก นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , ชนะ 1 ลูก นั่นคือ ถือว่าเจ๊ากันไป , เสมอ นั่นคือ เสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

ทีมรอง

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , เสมอ นั่นคือ ได้เงินเดิมพันเต็ม , แพ้ 2 ลูก นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ 1 ลูก นั่นคือ ถือว่าเจ๊ากันไป

 

1-15 หรือ เรียกอีกอย่างว่า “ ต่อลูกควบลูกครึ่ง ”

ทีมต่อ

 • ถ้าหากผลการแข่งขัน เว็บพนันออนไลน์ ออกมาว่า = ชนะ 2 ลูก นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , ชนะ 1 ลูก นั่นคือ เสียเงินครึ่งหนึ่ง , เสมอ นั่นคือ เสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

ทีมรอง

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , เสมอ นั่นคือ ได้เงินครึ่งหนึ่ง , แพ้ 2 ลูก นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ 1 ลูก นั่นคือ เสียเงินครึ่งหนึ่ง

1.5 หรือ เรียกอีกอย่างว่า “ ต่อลูกครึ่ง ”

ทีมต่อ

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ 2 ลูก นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , ชนะ 1 ลูก นั่นคือ เสียเงินเต็ม , เสมอ นั่นคือ เสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

ฝั่งทีมรอง

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , เสมอ นั่นคือ ได้เงินเดิมพันเต็ม , แพ้ 2 ลูก นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ 1 ลูก นั่นคือ ได้เงินเดิมพันเต็ม

1.5 – 2 หรือ เรียกอีกอีกอย่างว่า “ ราคา UFABET เว็บแทงบอล ลูกครึ่งควบสอง ”

ทีมต่อ

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ 3 ลูก นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , ชนะ 2 ลูก นั่นคือ เสียเงินครึ่งหนึ่ง , ชนะ 1 ลูก นั่นคือ เสียเงินเต็ม , เสมอ นั่นคือ เสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ นั่นคือ จะเสียเงินเดิมพันเต็ม

ทีมรอง

 • ถ้าหากผลการแข่งขันออกมาว่า = ชนะ นั่นคือ จะได้เงินเดิมพันเต็ม , เสมอ นั่นคือ ได้เงินเดิมพันเต็ม , แพ้ 3 ลูก นั่นคือ เสียเงินเดิมพันเต็ม , แพ้ 2 ลูก นั่นคือ จะเสียเงินครึ่งหนึ่ง , แพ้ 1 ลูก นั่นคือ ได้เงินเดิมพันเต็ม